GIOĂNG CAO SU CỬA THÉP

Gioăng / Ron chống cháy cửa thépGioăng chống cháy khi xảy ra hỏa hoạn nhiệt độ lên tăng lên cao Gioăng chống cháy / Ron chống cháy sẽ tự biến thành dạng keo bít toàn bộ cánh cửa với khuôn bao, ngăn chặn sự lan tỏa của khói giúp bảo vệ người sống bên trong và kéo dài thời...

Đang cập nhật....