PHÀO CHÂN TƯỜNG

Quy cách: 8,5cm (rộng) x 270cm (dài)và cong nhiều mẫu khác để lựa chọn - Màu sắc: màu vàng, màu nhôm, màu inox, màu sâm banh. - Cách thi công, lắp đặt: B1: Khoan bắn vít xương nhựa sao cho khoảng cách giữa chân xương nhựa tới mặt sàn là 1,2cm. Khoảng cách giữa các xương nhựa khoảng 30-50 cm. B2:...
Quy cách: 8,5cm (rộng) x 270cm (dài)và cong nhiều mẫu khác để lựa chọn - Màu sắc: màu vàng, màu nhôm, màu inox, màu sâm banh. - Cách thi công, lắp đặt: B1: Khoan bắn vít xương nhựa sao cho khoảng...