RÈM ROMAN

RÈM ROMAN PHÙ HỢP VỚI KHÔNG GIAN NHỎRèm roman là rèm truyền thống từ xưa , với quy cách kéo rút xếp lớp lên trên , đặc biệt cho những không gian nhỏ điện tích bé , phòng nhiều đồ. Dùng trong các cửa sổ để tiện cho việc điều chỉnh ánh sáng, cùng với đó theo su thế hiện đại ngày nay thì có rất nhiều...
RÈM ROMAN PHÙ HỢP VỚI KHÔNG GIAN NHỎRèm roman là rèm truyền thống từ xưa , với quy cách kéo rút xếp lớp lên trên , đặc biệt cho những không gian nhỏ điện tích bé , phòng nhiều đồ. Dùng trong các cửa...