Tấm da cửa HDF Melamine

Tấm da cửa HDF veneer là loại vật liệu sử dụng là các tấm HDF được phủ veneer gỗ tự nhiên- một loại vật liệu có độ cứng cao hơn các loại ván MDF trên thị trường.Bề mặt được định hình Panel . Được tạo vân gỗ tự nhiên như xoan đào, tần bì, sồi, óc chó. Tạo sản phẩm có bề mặt tương đồng với các loại...
Tấm da cửa HDF veneer là loại vật liệu sử dụng là các tấm HDF được phủ veneer gỗ tự nhiên- một loại vật liệu có độ cứng cao hơn các loại ván MDF trên thị trường.Bề mặt được định hình Panel . Được tạo...
Tấm da cửa HDF veneer là loại vật liệu sử dụng là các tấm HDF được phủ veneer gỗ tự nhiên- một loại vật liệu có độ cứng cao hơn các loại ván MDF trên thị trường.Bề mặt được định hình Panel . Được tạo...
Tấm da cửa HDF veneer là loại vật liệu sử dụng là các tấm HDF được phủ veneer gỗ tự nhiên- một loại vật liệu có độ cứng cao hơn các loại ván MDF trên thị trường.Bề mặt được định hình Panel . Được tạo...
Tấm da cửa HDF veneer là loại vật liệu sử dụng là các tấm HDF được phủ veneer gỗ tự nhiên- một loại vật liệu có độ cứng cao hơn các loại ván MDF trên thị trường.Bề mặt được định hình Panel . Được tạo...
Tấm da cửa phủ Melamine FD6423-2